naslovna

PDF

naslovna
naslovna

Za Krčki val u elektroničkom obliku pošaljite upit na mail: krcki.val@gmail.com

naslovna
item6

Ivan Dermiček - Kruzeri i tankeri

Saša Lončarić - karikatura

Igor Gržetić - Indeks razvijenosti gradova i općina

Osnovna škola «Fran Krsto Frankopan» Krk

Milovan Kirinčić - Šilo i Crikvenica povezani pomorskom linijom

Igor Gržetić - Vještina gradnje suhozida

Milovan Kirinčić - Projekt zaštite prostora Jezero kod Njivica

U Malinskoj predstavljen Interpretacijski centar maritimne baštine

Jelena Bigović - Bljak fest

Igor Gržetić - Vrijedan prilog umjetničke sekcije Milo Seršić

Predstave u Krku zabilježile rekordnu posjećenost

Hrabrić Ivan Gaudencio - Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka

Joza Karežić - karikatura

Marija Trinajstić Božić - Zasopimo, zakantajmo va Vrbniku

Milovan Kirinčić - Malinskari pripremili raznolik program za Noć muzeja 2017.

Igor Gržetić - Izložba Ivice Brusić Bruje za Noć muzeja u Krku

Izložba Foto kluba Krk uz petogodišnji jubilej

Zoran Uzelac - Babani na RiKa 2017.

Iva Mrakovčić - Živio mesopust!

Karnevalska udruga·„Optimisti“

Branko Karabaić - Kabani

Marija Randić Ojovica - Nekad bilo, sad se spominjalo

Anđelo Žic Pokrivić - Berba i prerada maslina 2016. godine (2. dio)

naslovnaVALvelika24

Damir Kremenić - Noć muzeja na Korniću

Anđelo Žic Pokrivić - Blagdan Sv. Dunata

Marica Stašić Milić - Korizma i verbenski Vezen

Nikola Mrakovčić - Poginuli hrvatski branitelj puntarskih korijena

Marija Gračaković - Spomenar

Zoran Bajčić - Malonogometna liga otoka Krka

Slaviša Bradić - Školsko prvenstvo u judu

Čedomir Miler - Novosti u radu STK Malinska-Dubašnica

Sport - Veronika Kirinčić, Katarina Bogdanić, Lovro Živković

Nedo Pinezić - Kako unaprijediti turističku infrastrukturu?

Milovan Kirinčić - Skupština Udruge umirovljenika Malinska-Dubašnica

Crtice iz života - Antun Hrabrić (1. dio)

Radionice u Malom Kartecu

Zoran Uzelac - Ide Vent

Ivan Dermiček - (Prvih) pedeset brojeva...

Marija Randić Ojovica - Miš

Stjepan Janeković - Riječni galeb

Diana Matešić - Staza krša i kuša

broj 51 - ožujak 2017.

cijena 20 kuna

Časopis za kulturu življenja na otoku Krku

Partneri i sponzori:

Prodajna mjesta: prodajna mreža "Trgovina Krk" i "Kvarner Punat", MARKET DRAGA Vrbnik, Varoš 1, Kiosk SENKIĆ Punat, ADRIAPETROL Benzinska postaja, MESNICAMARKET ŽUŽIĆ Krk

Pretplata za HR na 12 brojeva (po cijeni 11 brojeva) 220 kuna

logoradiookmali
OtokKrkorg
GPKRKTRGOVINAlogo1 IgorGrzetic192565C92622 ponikve facebookbutton1jpg item7