KRČKI VAL broj 9 - rujan 2013.

Dan pobjede u Batomlju

Razgovor - načelnik Općine Punat Marinko Žic

Hrabrić Ivan Gaudencijo - Ribarski dani u Baški

Lovrečeva - 489. puta

Blandina Marković-Randić - Marijin zvon 2013

Dani vina otoka Krka

Gradec na misečini

Profesor Vladimir Bobinac - Otok Goli (VI dio)

Razgovor s dizajnericom odjeće Ruža Hodak

Damir Kremenić - Glagoljaški otok

Jasna Rodin - izložba Vedrana Bišića

Humanitarna udruga “Andrijana Gržetić”

Čedomir Miler - Malinska open 2013.

Nedo Pinezić - Krčka jedra 2013.

Karting na Lizeru

Žarko Seršić - Boduli na Mont Blancu (1. dio)

dr. sc. Tomislav Galović - Trećoredska glagoljaška tradicija

Nikola Jelenović Jeličin - Štorija od nigda

Marija Gračaković - Vrbenčanka Marija Parčić

Rado Žic Mikulin - Bružera

dr. sc. Tomislav Galović - akademik Branko Fučić (IV dio)

Marija Gračaković - Piljuh

Jarmila Gospodnetić - Zmajska bajka o Hrvatskoj - Zlatni otok

Ines Borčić - tradicionalna jela otoka Krka

Stjepan Janeković - Flora i fauna

Diana Matešić - Martuljkovi slapovi

naslovnaVALvelika8