KRČKI VAL broj 70 - listopad 2018.

IIvan Dermiček - Oberkelner, oberkelner!

Saša Lončarić - Karikatura

Milovan Kirinčić - Na Krku ove godine 27 pučkoškolaca više

Škole u Dobrinju i Vrhu bogatije za dva posebna razredna odjela

Danijela Žužić Kosić - Osnovana Učenička zadruga “Busilak”

Igor Gržetić - Srednjoškolci sudjeluju u programu Euroscola

Krčki gimnazijalci u Pragu

Milovan Kirinčić - Treća jaslička skupina u malinskarskom vrtiću

Igor Gržetić - Donacija iseljenika Udruzi Andrijana Gržetić

Maja Brajković - Terenska nastava za učenike 8.razreda

Punat u znaku 110 godina turizma

Jelena Bigović - Omišaljski Tjedan za mlade

Milovan Kirničić - Omišljanska rozeta

Glazbeni grafiti u Baški

Punat Sea Art 2018.

Marino Turčić - Zelena čistka na Sulinju

Milan Vukušić i Anđelo Žic Pokrivić - Dan Sluge Božjega fra Ivana Perana

Jasna Rodin - Samostalna izložba Ive Pevalek

Nedo Pinezić - Hajka na obiteljski smještaj i moguće posljedice

Ukida se Turistička zajednica Otoka Krka

Hrabrić Ivan Gaudencio - Izložba „Shvatiti sebe“

Igor Gržetić - Polarni san putopisca Davora Rostuhara

Krk postao poprištem 12. Dana smokava

HOP - specijalizirani dućan odan ljubimcima

Marino Turčić - Velika nagrada Čižića 2018.

Marija Randić - Ojovica - Pocivala od kamika va Baški

Borut Mohar - Tempus fugit

19. susret Puntara 90 i više let

Milovan Kirinčić - Klub 60+ u Omišlju

Tvrtko Božić - Karantena Stara Baška

Rado Žic Mikulin - Prvi svitski rat

Pozija - Marica Stašić Milić, Miriam Volarić, Radmila Borović

Mirjana Zec - Obitelj Horvath 35 godina dolazi u Punat

Borut Mohar - Tempus fugit

Milan Vukušić - Tu pokraj nas

Matija Mahulja - Sam u kinu

Idine kućne šarolije

Zvonimir Štimac - Krčke delicije

Helena Rejc - Istrski i kvarnerski statuti (1)

Josip Seršić Ivìca - Museolum maritimum Krk (1)

Stjepan Janeković - Vrabac pokućar

Marija Randić Ojovica - Brižne moje barbarože

Ibro Veletanlić - PD Obzova

Igor Gržetić - Štorija o galiji Cristo Ressussitato

naslovnaVALvelika8