KRČKI VAL broj 69 - rujan 2018.

Ivan Dermiček - Zbrajanje punti

Saša Lončarić - Karikatura

Jelena Bigović - Stomorina

Hrabrić Ivan Gaudencio - Ribarski dan

Ivo Mrljak - Puntari održali 60. Ribarske dane

Dina Valković - VI. Vrbenske užance

Igor Gržetić - Izvedba ansambla I Musicali Affetti

Povratak na dvor Luja XIV. uz Hrvatski barokni ansambl

Peto izdanje projekta U kontrapunktu otkrilo temu Trag

494. Lovrečeva

LINK-IN-ART 4

Branko Karabaić - Kolovoz obilježila brojna događanja

Majda Šale - KRK FOOD FEST I KRKhike i KRKbike

Hrabrić Ivan Gaudencio - Događanja u Baški, Jurandvoru…

Milovan Kirinčić - Dan iseljenika proslaviljen u Omišlju

Adriana Dojčinović - Rujan u Omišlju i Njivicama

Milovan Kirinčić - Izložba Saše Lončarića u Malinskoj

Rokova u Dragi

Alica Karabaić - Kako su duhi strašili ljudi po puntarskoj Placi

Milovan Kirinčić - Godišnje nagrade u Dobrinju

Miriam Volarić - Glagoljica

Hrabrić Ivan Gaudencio - Jubilarni Marijin zvon

Denis Lešić - Dan pobjede u svetištu u Batomlju

Milovan Kirinčić - 222. baklje

8. Otvoreno prvenstvo Općine Dobrinj u šahu

Čedomir Miler - 18. plivački maraton „Vrbnik - Risika“

Milivoj Jurić - Križiščanima 13. Kup grada Krka

Marino Turčić - 15. turnir u balanju slobodnim stilom Čižići 2018.

Ivo Mrljak - Najmalađi jedrili U Puntu

Milovan Kirinčić - SPORT - streličarstvo, karate…

Stjepan Janeković - Donacijski koncert za Tea

dr. sc. Ivan Botica, doc. dr. sc. Tomislav Galović, fra Mirko Mišković - »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«

Igor Gržetić - Krčki robotičari zauzeli čelo 6. Robotrke na prstenac

Krčki srednjoškolci sudjelovali na susretu mladih

Radmila Borović - Krasanin Anton Strčić - Ursin

Borut Mohar - Tempus fugit

Milan Vukušić - Pseći otisak

Tvrtko Božić - Gladna krčka djeca na prehrani u sjevernoj Hrvatskoj

Marica Stašić Milić, Branko Maršal - poezija

Rado Žic Mikulin - Bura

Igor Gržetić - Tradicijske barke zaplesale u Krčkoj luci

Matija Mahulja - Sam u kinu

Idine kućne šarolije

Josip Seršić Ivìca - Arheologija i dijalekt u Baški 1912. godine (4)

Zoran Uzelac - Reprize

Stjepan Janeković - Lastavica pokučarka

Marija Randić-Ojovica - Kozja brada va Bašćanskoj dolini

Ibro Veletatanlić - Noćni izlet na Veli vrh

naslovnaVALvelika8