KRČKI VAL broj 51 - ožujak 2017.

Ivan Dermiček - Kruzeri i tankeri

Saša Lončarić - karikatura

Igor Gržetić - Indeks razvijenosti gradova i općina

Osnovna škola «Fran Krsto Frankopan» Krk

Milovan Kirinčić - Šilo i Crikvenica povezani pomorskom linijom

Igor Gržetić - Vještina gradnje suhozida

Milovan Kirinčić - Projekt zaštite prostora Jezero kod Njivica

U Malinskoj predstavljen Interpretacijski centar maritimne baštine

Jelena Bigović - Bljak fest

Igor Gržetić - Vrijedan prilog umjetničke sekcije Milo Seršić

Predstave u Krku zabilježile rekordnu posjećenost

Hrabrić Ivan Gaudencio - Društvo Krčana i prijatelja otoka Krka

Joza Karežić - karikatura

Marija Trinajstić Božić - Zasopimo, zakantajmo va Vrbniku

Milovan Kirinčić - Malinskari pripremili raznolik program za Noć muzeja 2017.

Igor Gržetić - Izložba Ivice Brusić Bruje za Noć muzeja u Krku

Izložba Foto kluba Krk uz petogodišnji jubilej

Zoran Uzelac - Babani na RiKa 2017.

Iva Mrakovčić - Živio mesopust!

Karnevalska udruga·„Optimisti“

Branko Karabaić - Kabani

Marija Randić Ojovica - Nekad bilo, sad se spominjalo

Anđelo Žic Pokrivić - Berba i prerada maslina 2016. godine (2. dio)

Damir Kremenić - Noć muzeja na Korniću

Anđelo Žic Pokrivić - Blagdan Sv. Dunata

Marica Stašić Milić - Korizma i verbenski Vezen

Nikola Mrakovčić - Poginuli hrvatski branitelj puntarskih korijena

Marija Gračaković - Spomenar

Zoran Bajčić - Malonogometna liga otoka Krka

Slaviša Bradić - Školsko prvenstvo u judu

Čedomir Miler - Novosti u radu STK Malinska-Dubašnica

Sport - Veronika Kirinčić, Katarina Bogdanić, Lovro Živković

Nedo Pinezić - Kako unaprijediti turističku infrastrukturu?

Milovan Kirinčić - Skupština Udruge umirovljenika Malinska-Dubašnica

Crtice iz života - Antun Hrabrić (1. dio)

Radionice u Malom Kartecu

Zoran Uzelac - Ide Vent

Ivan Dermiček - (Prvih) pedeset brojeva...

Marija Randić Ojovica - Miš

Stjepan Janeković - Riječni galeb

Diana Matešić - Staza krša i kuša

naslovnaVALvelika8