KRČKI VAL broj 50 - veljača 2017.

Ivan Dermiček - K’o Njemačka

Saša Lončarić - karikatura

Ranko Pavačić - Božićni koncert u Dobrinju

Milovan Kirinčić - Dubašljanski Kolejani proslavili Stipanju

Krčki karneval 2017.

Anđelo Žic Pokrivić - Poklon Triju kraljeva i knezova Frankopana

Ivan Dermiček - Najbodul 2016. godine - Goran Marević

Željka Dobrinčić - „Žlahtinu“ morete i zakantat

Igor Gržetić - Višemjesečna serija dramskih događanja

Joza Karežić - karikatura

Puntarski mesopust

Milovan Kirinčić - U Malinskoj javno snimanje emisije „Lijepom našom“

Jelena Bigović - Mesopust u općini Omišalj

Maskota Ekotok

Natječaj za najbolju pjesmu posvećenu dragoj osobi

Milovan Kirinčić - Foto klub Krk

Ema Jedrlinić - Međunarodni dan sjećanja na Holokaust

Gordana Gržetić - 75 godina ustanka protiv fašizma

In memoriam - Anton Fugošić

In memoriam - Antun Hrabrić

Jovana Čutul - Suradnja Udruge PaRiter i Kreativnog Krka

Marija Randić Ojovica - Senjska bura i bura u Baški

Anđelo Žic Pokrivić - Berba i prerada maslina 2016. godine

6. natječaj za prijavu rješenja suvenira

Marija Gračaković - Leta lete

Denis Lešić - 50 brojeva Krčkog vala

Ivan Botica - Glagoljski notarijat...

Marija Gračaković - Krčki kalendar 2017.

Branko Maršal - Sneg i zima v Reke

Radmila Borović - Šah - „igra nad igrama“

Josip Seršić Ivica - Kako je Baški bilo prije letrike?

Zoran Uzelac - Mrak

Denis Lešić - Sokolarski centar

Marija Randić Ojovica - Vretence

Stjepan Janeković - Crna liska

Stjepan Janeković - PD Obzova na Obzovi

naslovnaVALvelika8