KRČKI VAL broj 42 - lipanj 2016.

 

Ivan Dermiček - Krčki jal

Zorislav Antun Petrović - Vrbnički statut u službi razvoja turizma

Igor Gržetić - Krčani u New Yorku

Odabrana peta serija krčkih suvenira

Glagoljska priča krčkih srednjoškolaca

Ema Jedrlinić - Duhovski utorek - Dan Općine Omišalj

Ivan Dermiček - Sensa

Nikolina Justić - Radovi u Općini Vrbnik

Milovan Kirinčić - Malinskari u Francuskoj

Anđelo Žic Pokrivić - Susret Punta i Lavamünda

Milovan Kirinčić - Nogometaši Krka kod gradonačelnika

Višnja Slavica Gabout - U kontrapunktu: Preklapanja

Jasna Rodin - Samostalna izložba Mate Solisa

Rado Žic Mikulin - Raskaz, izložba, razstava…

Jasna Rodin - Samostalna izložba Željka Skomeršića

Anđelo Žic Pokrivić - razgovor s prof. dr. Jerkom Valkovićem

Radmila Borović - Lijepi dani naše „zlatne jeseni“

Milovan Kirinčić i Denis Lešić - In memoriam Petar Bajčić

Anđelo Žic Pokrivić - In Memoriam fra Berard Barčić

Antonia Martinčić - Dan Osnovne škole

Sara Linardić - Bogatstvo događaja u vrtićima

“Baška Rožica” i “Photo&Hike Weekend”

Igor Gržetić - Vikend u prirodi

Katarini Bogdanić zlato na međunarodnom šahovskom turniru

Damjan Grbac - Vrbnik Music Camp 2016

Sanja Polonijo - Plava čistka Vrbnik 2016.

Mirna Cvijić Mrak - Puntarsko ČA

Marija Gračaković - Žužnje i gumenci

Hrabrić Ivan Gaudencio - Film o Branku Fučiću

Marica Stašić Milić - Verlomu mužu Verbnika

Josip Seršić Ivica - Bitka pod Visom 1866. i moji pretci (4. dio)

Sabina Barbiš - Jamie Oliver Food Revolution

Croatia’s Finest by Dhruv Baker

Anica Žic - Max

Zoran Uzelac - Foto kao grafija

Marija Randić Ojovica - Kitavica

Stjepan Janeković - Velika sjenica

Diana Matešić - Šetnja po Dubašnici

Josipa Cvelić Bonifačić - Novi Zeland (3. dio)

naslovnaVALvelika8