KRČKI VAL broj 39 - ožujak 2016.

 

Igor Gržetić - Iz grada Krka...

Ema Jedrlinić - Osnovna škola Omišalj

Anđelo Žic Pokrivić - Blagdan sv. Dunata

Za KUD Punat nema zime!

Nedo Pinezić - O certifikatima…

Igor Gržetić - Održana edukacija korisnika sustava eVisitor

Tomislav Galović - 10 dana u New Yorku

Hrabrić Ivan Gaudencio - Osam desetljeća od osnutka “DRUŠTVA KRČKIH HRVATA U ZAGREBU”

Romina Fantov Hrelja - Samo se jedno mjesto na svijetu zove DOM

Melita Zec - Omišjanski Babani

Zoran Uzelac - sELFIĆI

Silvija Capić - Bašćanska groblja

Andreja Iskra - Od niš udelat neč

Radmila Borović - Poezija za dušu

Goran Frgačić - Pojava čagljeva na otoku Krku

Branko Randić - Kulturno društvo “Šoto” Jurandvor-Baška

Ivana Lesica i Čedomir Miler - O STK Malinska-Dubašnica

Milovan Kirinčić - Društvo prijatelja Hajduka otok Krk

140. godina jedriličarskog kluba „Plav„ Krk

Milovan Kirinčić - Andrej Krstinić - naj sportaš u PGŽ

Marijana Kirasić-Nekić i Borislav Božić - O fotografijama s karnevala

Začarkal Rado Žic Mikulin

Tvrtko Božić - Utjecaj J. J. Strossmayera na dr. Dinka Vitezića i biskupa Antuna Mahnića (2. dio)

Marica Stašić Milić - Korizma i verbenski Vezen

Marija Gračaković - Kamuf

Marija Randić-Ojovica - Perila, funtane i vodovod u Bašćanskoj dolini

Iva Ljutić - Arheološko istraživanje crkve sv. Lovre u Krku

Josip Seršić Ivica - Bitka pod Visom 1866. (1. dio)

Stjepan Janeković - Mala prutka

Lana Pajdaš - Norveška

Zoran Uzelac – Prijestup

naslovnaVALvelika8