KRČKI VAL broj 37 - siječanj 2016.

 

Milovan Kirinčić - Naj Bodul 2015. - Ivan Šabalja

Andreja Petravić i Anđelo Žic Pokrivić - Božićne polnoćke

Milovan Kirinčić - Stara godina u Gradu Krku

Igor Gržetić - Specijalistička zdravstvena zaštita

Jelena Bigović - Koledva u Njivicama

Milovan Kirinčić - Stipanja u Dubašnici u znaku Kolejana

Humanitarni koncert “Za Teov prvi korak“ u Malinskoj i Dobrinju

Iva Mrakovčić - Dica Punta kantaju i Dječji zimski grad

Badnjak va Puntu

Igor Gržetić - Izložba u Decumanusu

Otvorenje prigodne izložbe i koncert Putokaza

Najbolji učenici i studenti na druženju s krčkim gradonačelnikom

Još jedno izdanje Slatkog otoka za osnovnoškolce bez očeva

Milovan Kirinčić - Prosinac u Općini Omišalj

Udruga pčelara “Kadulja“ u Vrbniku

Majda Šale - Priznanja otočnim agencijama Šiloturist i Olivari

Nedo Pinezić - Masovna psihoza straha·

Izazovi turističke 2016. godine

Igor Gržetić - Rekordni turistički rezultati

Krk učvrstio poziciju otočnog turističkog lidera

Daria Papa - Energetski neovisan otok Krk do 2030. - očima srednjoškolaca

Marija Trinajstić Božić - Baštinimo baštinu, stvaramo nove vrijednosti!

Hrabrić Ivan Gaudencio - “Slucinja” i rođendanska proslava

Marija Randić Ojovica - Tombula

Stjepan Janeković - Köln

Blagdani u „Malom Kartecu“

Igor Gržetić - Devedeseta obljetnica prve elektrifikacije otoka Krka

Marica Stašić Milić - poezija

Marija Gračaković - Hartulina

Teo Marević - razgovor s Nadiom Dunato Pejnović

Peter Zajšek - Prešernova Zdravica na glagoljici

Rado Žic Mikulin - Gambuzija

Marija Randić Ojovica - Bašćanske maškare

Josip Seršić Ivica - Uskočki rat na otoku Krku (3)

Zvonimir Štimac - Kuhano vino za Krčke kneževe

Stjepan Janeković - Šojka

Zoran Uzelac - Karocom do pjenušca

naslovnaVALvelika8