KRČKI VAL broj 33 - rujan 2015.

 

Milovan Kirinčić - Povodom „Stipanje“...

Omišalj - Stomorina 2015.

Punat-Vrbnik - Oživljen kras

Igor Gržetić - 491. Lovrečeva

Marija Trinajstić Božić - Vrbenske užance

Hrabrić Ivan Gaudencio - Ribarski dani u Baški

Igor Gržetić - Regata tradicijskih barki

Denis Lešić - Uz Dan pobjede…

Spomenici u Lici

Milovan Kirinčić - U Šilu održana smotra klapa

Izložba Romea Magaša - Škure

Milovan Kirinčić - Izložba „Samotnjaci“ u Infeldu

Damir Kremenić - Otok Krk glagolja

Igor Gržetić - Koncerti u gradu Krku

Amaterski plivački maraton Vrbnik - Risika

Čedomir Miler - Malinska open 2015.

Marina Matijaš Kreso - BIG OM 2015.

Nedo Pinezić - Integralni hotel

Denis Lešić - Dizalo za osobe s invaliditetom

Zvonimir Štimac - Bacchus u Krku

Tomislav Galović - Knjiga Sveti Vid Dobrinjski

Razgovor s Anom Mušćet

Anđelo Žic Pokrivić - Porcijunkula i Ljeto na Košljunu

Razgovor - Ivan Pavačić Jecalićev (II. dio)

Igor Gržetić - Introspekcija Diane Sokolić

Višnja Slavica Gabout - Mape i karte oceana i svemira

Poezija - Marica Stašić Milić

Marija Gračaković - Kaban

Josip Seršić Ivica - Turistički vodič Baške za ratnu 1915. godinu (2)

Marin Krstulović - Moje krčko vjenčanje

Krčka generacija 1970. obilježila 30 godina male mature

Rado Žic Mikulin - Umrl je Mikić

Marija Randić-Ojovica - Covik hodi po moru

Marija Randić-Ojovica - Ljiljak s Mula

Stjepan Janeković - Modri kotrljan

Zoran Uzelac - Krn a Baba

naslovnaVALvelika8