KRČKI VAL broj 28 - travanj 2015.

Radmila Borović - Vozmena tičica

Elfrida Matuč-Mahulja - Molitva

Anđelo Žic Pokrivić - Poruke s ređenja krčkog biskupa

Igor Gržetić - Uspostava nove regionalne politike

Općina Punat uvodi e-upravu

Dan žena u Tošu

Omišalj i Njivice u znaku humanosti

Igor Gržetić - Krk LANDart 2015.

Zbirka povijesnih uskršnjih čestitki

Igor Gržetić - UABiA - aktivnostima bogata godina

Gordija Marijan i Darko Fanuko - Rezultati zajedničkog natječaja

Natječaj za sudjelovanje na izložbi “Žena radnica”

Marija Tudor - Dan žena članica UABiA

Željka Mrakovčić - Dan žena u Domu Mali Kartec

Marija Trinajstić Božić - Vrbnički Kapari

Hrabrić Ivan Gaudencio - godišnja skupština Društva Krčana…

Anđelo Žic Pokrivić i Marija-Ojovica - Križni put na Košljunu

Anđelo Žic Pokrivić - Rekonstrukcija župne crkve u Vrhu

Bernardica i Josip Polonijo - Kamena kuća Iz Vrha

Nedo Pinezić - Sharing economy i P2P

Nedo Pinezić - Slobodna država Bavarska

Igor Gržetić - Liburnija Orienteering Meeting

Dean Girotto - Prvenstvo PGŽ na veslačkim simulatorima

Marija i Branko Randić - Sv. Dunat

Milovan Kirinčić - Susret pjesnika i pjesništva „Otok Krk 2015.“

Marica Stašić Milić - Korizma i verbenski Vezen

Marija Gračaković - Puntape

Marija Randić-Ojovica - Žarna i malin

Rado Žic Mikulin - Fićo

Anđelo Žic Pokrivić - Prvih 25 brojeva časopisa „Krčki val“ (3)

Josip Seršić Ivica - 130 godina od početka gradnje Vele ri­ve

Stjepan Janeković - Vinobojka

Zvonimir Štimac - Uskršnji pozdrav

Dragan Nišler - Snežnik

Kristijan Rist i Filip Kopanica - Nepal

naslovnaVALvelika8