KRČKI VAL broj 26 - veljaća 2015.

“Babani” - 20 godina

Marija Randić-Ojovica - Koledva va Jurandvoru i Batomlju

Melita Zec - Omišjanski Babani

Milovan Kirinčić - Veliki pir Dubašljanskih kolejana

Tomislav Galović - U čast Dubašljanskim kolejanima

Kolaž događanja u Omišlju

Valentina Kirinčić - Dobrinjski Optimisti

Omišalj - U znaku djece i njihove dobrobiti

Grad Krk - Inicijative Savjeta mladih

Marija Trinajstić Božić - Prva Noć muzeja u Vrbniku

Noć muzeja u Galeriji Decumanus

Igor Gržetić - Električni skuteri u Krčkom komunalnom i prometnom redarstvu

Igor Gržetić - Predstavljen projekt Pitaj ne skitaj!

Tribina o novom sustavu odvajanja otpada u Puntu

Maškarana Noć muzeja u Puntu

Damir Jakovčić - Prijateljstvo - Omišalj i Taglio di Po

Igor Gržetić - Sufinanciranje oglašavanja s avio-prijevoznicima

Gordija Marijan - Krčki srednjoškolci u Europskom parlamentu

Gordija Marijan - Učenje o vrijednostima tolerancije

Igor Gržetić - Impresije logoraških dana Svetlane Volarić

Marina Valković - Garica.... Kovačnica... Kovači...

Juraj Mužina - Zbor Malinska Dubašnica u Zagrebu

Hrabrić Ivan Gaudencio - Otok Krk i Domovinski rat

Radmila Borović - Marijan Orlić - Senkić, čovik vridnih ruk, ki umi i zna

Anđelo Žic Pokrivić - Novi krčki biskup

Predrag Znaor - Kickboxing na otoku Krku (2. dio)

Rado Žic - Sveti Krševan (kod Garice)

Josip Seršić Ivica - Bašćanska Ploča (2)

Marija Gračaković - Šedija

Anđelo Žic Pokrivić - Osvrt na prvih 25 brojeva KV

Marija Randić-Ojovice - Najezda borovog prelca

Stjepan Janeković - Badem

Diana Matešić i Zoran Uzelac - Obzova na Osoršćici

naslovnaVALvelika8