KRČKI VAL broj 22 - listopad 2014.

Posjet Predsjednika RH otoku Krku

Igor Gržetić - S potpredsjednicom Svjetske banke u Krku

Lana Pajdaš - Fotosofia Day u Omišlju

Milovan Kirinčić - Poziv na promociju dviju knjiga u Dobrinju

Igor Gržetić - Pokazna vježba spašavanja u Krku

Hrabrić Ivan Gaudencio - 110. godina turizma u Baški

Hrabrić Ivan Gaudencio - Otvorena poučna staza u Baški

Ponikve u stranim medijima

Lana Klobas - Klapa Cambi u Puntu

Lana Klobas - 19. „Dani maslina“ u Puntu

Igor Gržetić - 8. Dani smokava u Krku

Anđelo Žic-Pokrivić - Dani Sluge Božjega fra Ivana Perana

Igor Gržetić - 443. godišnjica Lepantske bitke

Galerija Toš - Izložba Darka Kovačevića

Hrabrić Ivan Gaudencio - Novi dom područne škole Baška

Josip Seršić Ivica - Bašćanaska škola

Igor Gržetić - Taktilizam Alme Dujmović i Borisa Rocea

Mala staroslavenska akademija “Dr. Antun Mahnić”

Dominik Kopanica i Ivan Mrljak - 3. Kup Košljun

Škola jedrenja Yacht cluba Punat

Čedomir Miler - NK Krk i HNK Hajduk

Nedo Pinezić - Cote d Azur i Provence (1. dio)

Marija Randić-Ojovica - Tradicionalno hodočašće u Lopar

Josip Seršić Ivica - Lokalno-povijesni mitovi i urbane legende

Berislav Horvatić - P kao Punat - ili?!

Elfrida Matuč Mahulja - Dvije-tri o posluhu

Draga Bašćanska u svojoj povijesti

Darko Franolić - Predstavljena knjiga Ivana Maračića Antončića

Nikola Radić - Kad čovjek svjetlost okrene protiv sebe (5)

Rado Žic Mikulin - Plastika

Marija Randić-Ojovica - Bacve

Marija Gračaković - Škafetin

Marica Stašić-Milić - Malan morski car i njegova Ružica

Anđelo Žic-Pokrivić - Četvrt stoljeća Božićnih koncerata na Košljunu (1. dio)

Stjepan Janeković - Oskoruša

Zoran Uzelac - TRIGLAV - putopisanje

naslovnaVALvelika8