KRČKI VAL broj 21 - rujan 2014.

Hrabrić Ivan Gaudencio - Susret iseljenika otoka Krka

Igor Gržetić - Sporazum o bratimljenju Grada Rockenhausena i Grada Krka

Promocija “Antologije pjesništva otoka Krka”

Hrabrić Ivan Gaudencio - Ribarski dani u Baški

Denis Lešić - Proslava Dana pobjede

Popi’ i pojedi u Vrbniku

Razgovor s načelnikom Općine Malinska - Dubašnica, Robertom Antonom Kraljićem

Igor Gržetić - Aplikacija “Putevima grada povijesti i kulture”

490. Lovrečeva

Galerija Decumanus

Anđelo Žic-Pokrivić - Dva koncerta u Puntu

Radmila Borović - Akademik Petar Strčić

Prof. dr. sc. Sanja Vulić - Ljetna škola hrvatske kulture i hrvatskoga jezika u Vrbniku

Anđelo Žic-Pokrivić - Benediktinke u Krku (3)

Tomislav Galović - Bibliografije Vjesnika franjevaca trećoredaca

Marija Randić-Ojovica i Hrabrić Ivan Gaudencio - Vela Gospa u Batomlju

Sveta Lucija u Jurandvoru i njezin dragi kamen

Prof. Ivica Kiš - Šaka u stijeni kod sv. Vida

Luka Justinić - LikeRi otok Krk

Maturanti Krčke gimnazije - 50 i 40 godina od..

Damjan Grbac - Glazbeni tečaj „Vrbnik“

Marija-Ojovica - Ljetne radionice u Korniću

Čedomir Miler - Plivački maraton Vrbnik - Risika

Ivana Prah - Mendula

Hrabrić Ivan Gaudencio - Promocija CD-a „Mi smo Dražani“

Nikola Radić - Kad čovjek svjetlost okrene protiv sebe (4)

Marija Gračaković - Štriga

Marica Stašić-Milić - Selzi divojačke

Marija Randić-Ojovica - Agonija starog jablana

dr. Rado Žic Mikulin - Vali kako gore

Stjepan Janeković - Pelargonijin plavac

Diana Matešić - Hercegovačke Alpe

naslovnaVALvelika8