KRČKI VAL broj 20 - kolovoz 2014.

Obilježja Domovinskog rata na otoku Krku

Ljetni kamp djece branitelja

Razgovor s Mirelom Ahmetović, načelnicom općine Omišalj

Iva Kirinčić - razgovor s gospođom Zdenkom Infeld

Susret sopaca i folklora otoka Krka

Vrbničke noći i dani

Lana Kobas - Susret zbratimljenih gradova

Ivana Mišković - Dan Općine Malinska - Dubašnica

490. Lovrečeva: Sinonim prijateljstva!

Igor Gržetić - Grad Krk u programu certificiranja

Otvorenje 58. Ljetnih priredbi

Nikola Albaneže - Čitajući Glihina pismena

Valbiska - novi početak

Dean Kosić - Diplome polaznicima stručnoga usavršavanja

Damir Kremenić - Ljetna škola barba Branka u Dubašnici

Predstavnici Čakavskog sabora u Krku

Daniel Duda viceprvak Hrvatske

Hrabrić Ivan Gaudencio - Magdalenijana i izložba Vjere Reiser

Anđelo Žic-Pokrivić - Samostan sestara benediktinki u Krku (2)

fra Dragan Bolčić - Mlada misa fra Bojana Rizvana

Blandina Marković-Randić - Težak Roko iz Drage Bašćanske

Josip Seršić Ivica - 110 godina turizma (2)

Anđelo Žic-Pokrivić - Punat - prostor susretanja

Elfrida Matuč Mahulja - Evanđelje po Taschtu

Kako je Val dopeljao Teslu na hrvatsko kopno

Nedo Pinezić - Lago di Garda, Provincia di Verona

Anđelo Žic-Pokrivić - razgovor s dipl. ing. Petrom Žic-Dunižarićem

Predstavljanje - KYMCO - Evolucija u svakom pogledu

Nikola Radić - Kad čovjek svjetlost okrene protiv sebe (3)

Marija Gračaković - Broka

Marija Randić- Ojovica - Malinel i preslica

dr. Rado Žic Mikulin - Mura

Diana Matešić - Hajdučka vrata

Branko Karabaić - Puntarke i Puntari 90+

Stjepan Janeković - Cvrčak

Hrabrić Ivan Gaudencio - Baš pijat

Zvonimir Štimac - Mediteranska ljetna kuhinja

naslovnaVALvelika8