KRČKI VAL broj 19 - srpanj 2014.

Doris Bajčić - Telova

Ivanja u Vrbniku

Igor Gržetić - 60. Festival folklora otoka Krka

Ponikve nagrađuju

Hrabrić Ivan Gaudencio - Dan Općine Baška

Igor Gržetić - Ljetne priredbe u Krku

Milovan Kirinčić - MIK u Malinskoj

Denis Lešić - Sensa - utrka za sirom

Igor Gržetić - Mediologija

Igor Gržetić - Monografija Mihovila Depopa

razgovor - Marinko Žic

Kornelija Čakarun - Škola glagoljice u Omišlju

Anđelo Žic-Pokrivić - Antonja na Košljunu

Anđelo Žic-Pokrivić - Blagoslov pasare „e-Neptun“

razgovor - Danijel Brusić

Hrabrić Ivan Gaudencio - XII. susret ČA-KAJ-ŠTO

Igor Gržetić - Izložba duž Krčke rive

Nedo Pinezić - Sastanak u Vrhu!

Pal Barši - promocija knjige Otok Krk najbitnije značajke prirodnog okoliša

Skupština društva „Sinjali“

Anđelo Žic-Pokrivić - Samostan sestara benediktinki u Krku (1)

Maja Polonijo - 6. Krk kup

Ivan Mrljak - 30. jubilarna regata

Bedem ljubavi (3)

Rado Žic Mikulin - Ča je krivo z miron…

Nikola Radić - Svjetlost… (2)

Iva Mrakovčić - Gusari u Puntu…

Josip Seršić Ivica - 110 godina turizma u Baški

Marija Gračaković - Balanče

Marica Stašić-Milić - Špjegani

Stjepan Janeković - Varšava

Marija Randić-Ojovica - Ptica od kamena

Marija Randić-Ojovica - Primorska makovica

Stjepan Janeković - Zorica

Diana Matešić - Triglav

naslovnaVALvelika8