KRČKI VAL broj 15 - ožujak 2014.

Elfrida M. Mahulja - U Općini Punat obilježen Međunarodni dan poklanjanja knjiga

Igor Gržetić - Pripreme za Festival folklora otoka Krka

Luka Žanić - Gorski kotar

Igor Gržetić - Program prevencije prekomjerne tjelesne težine

Igor Gržetić - Skupština Udruge antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka

Hrabrić Ivan Gaudencio - Predavanje u Društvu Krčana

Ponikve - Raspisan nagradni natječaj

Razgovor s Dragutinom Žicom - Dunižarićem o 50 godina Marine Punat

Razgovor s Lorisom Rakom o Lučkoj upravi

Anđelo Žic-Pokrivić - razgovor - fra Petar Runje

Anđelo Žic-Pokrivić - Pop Alojzijo Ragužin, Miko Bonifačić-Rožin i njihov klobuk

Anđelo Žic-Pokrivić povodom obljetnica rođenja i smrti Alojzija Ragužin

O Nedjeljku Karabaiću pišu - Nikola Radić, Tomislav Galović, Robert Anton Kraljić

Nedo Pinezić - Toscana u adventu

Sport - Skijaški kadeti na Krku

Atletski klub Krk

Marija Gračaković - Cavate

Marica Stašić Milić - Prosastva vrimena

Denis Lešić - Francipanove driva II (ili III)

Sanjin Žanić - Parobrod Zrmanja

dr. Rado Žic Mikulin - Vištice

Stjepan Janeković - Velika mlječika

- Leptirak

Diana Matešić - pd Obzova u Belom, Cresu, Lubenicama…

Marija Randić-Ojovica - Jelita

Zvonimir Štimac - gastro - Dolazi nam proljeće

naslovnaVALvelika8