KRČKI VAL broj 14 - veljača 2014.

Anton Juranić Pivac - osoba godine otoka Krka

Poništen natječaj za direktora TZ otoka Krka

Koledva u Omišlju

Karneval u Krku

Maškare u Malinskoj

Damir Jakovčić - Predaja ključeva Grada u Općini Omišalj

Razgovor - Frane Mrakovčić - Nove Ponikve

Anđelo Žic Pokrivić - Razgovor s Rankom Pavačićem o zboru “Zvon” Dobrinj

Tri kralja na Košljunu

Renato Gunjević - Humanitarna akcija mladih otoka Krka

Sara Linardić - Dječji vrtić «Katarina Frankopan»

Marina Valković - In memoriam - Marija Kraljić

Denis Lešić - Kada te bura gura!

Nedo Pinezić - Pariz

Igor Gržetić - Uspješna godina krčke Lovrate

Miroslav Pavlović - 90 let s Vihorom

Radmila Borović - Posjet fra Bonaventuri – Roku Dudi

Hrabrić Ivan Gaudencio - Zahvalna Misa - fra Bonaventura

Marija Gračaković - Rokel

Marica Stašić-Milić - pjesme

Rado Žic Mikulin - Moji susreti

Diana Matešić - “Obzova” na Stazi sedam slapova

Stjepan Janeković

- Planika

- Divovska skolia

Marija Randić-Ojovica - Moje bogomoljke

naslovnaVALvelika8