KRČKI VAL broj 11 - studeni 2013.

Dina Valković - 120 godina tamburaštva u Vrbniku

Igor Gržetić - Jedinstvena zbirka tematskih zavjetnih pločica u Kvirinovoj crkvi

Mirela Ahmetović o TZ otoka Krka

Vatrogasci JVP Krk - Vježbom do učinkovitije pomoći

100% obnovljiva energija na otocima

DV Polje - Mali Krčani u Labinu

Igor Gržetić - MI.13

Anđelo Žic – Pokrivić u razgovoru s Jurom Devčićem - Križni put kako sam ga ja doživio

Marija Gračaković u razgovoru s Marijom Brzac - Braut

Ruska reprezentacija u Krku

Sport - stolni tenis - atletika

Ojovica - Izgubljeni most

Marija Gračaković - Deštin

Hrabrić Ivan Gaudencio - “Angelina”

dr Rado Žic -Starohrvatska plovila

dr. sc. Tomislav Galović - Branko Fučić (6)

Ranko Starac - Kaštel Fortičina

Zvonimir Štimac - Kiselo zelje

- Dani maslina

Ibro Veletanlić - O gljivama otoka Krka

Diana Matešić - Na zelenim padinama Krna

naslovnaVALvelika8