KRČKI VAL broj 10 - listopad 2013.

Igor Gržetić - Štorija o galiji Cristo Ressussitato

Nedo Pinezić - Biciklistički preporod i cikloturizam

Hrabrić Ivan Gaudencio - Vela riva u grafitima

Majda Šale - BIG FEST 2013.

Milena Žic - razgovor s akademskim kiparom Zlatkom Čularom

Elfrida Matuč Mahulja - B(l)ack to the future

Igor Gržetić - Predstavljanje knjige dr Nele Sršen

fra Bojan Rizvan - Dani Sluge Božjega fra Ivana Perana

Kamen po kamen - Junior kamen

Žarko Seršić - Mont Blanc - drugi dio

dr. sc. Igor Brusić - Što će nam uopće svjetlovodna mreža?!

Gradska knjižnica, Udruga invalida Kvarnerskih otoka, Osnovna Škola “Fran Krsto Frankopan”

Nikola Jelenović Jeličin - Pomoć starima va kući

Ana Dujmović - Dan od kuće

Anica Žužić - Odgovor izazovima vremena

Tonči Žužić - Spomenik Cervantesu u Nafpaktosu

Željko Petković - 50 godina od osnovne škole

Marija Gračaković - Marangun

Hrabrić Ivan Gaudencio - Izlet u Vrbnik

Ranko Starac - Kaštel Gradec

dr. sc. Tomislav Galović - Život i djelo Branka Fučića (V)

dr. Rado Žic Mikulin - Krnozubac

Stjepan Janeković - Obična golupka

Diana Matešić - 80 godina Premužićeve staze na Velebitu

naslovnaVALvelika8