KRČKI VAL broj 98 - travanj 2021.

Davor Gjenero - Predizborna kampanja i dugoročni ciljevi i vizije razvoja zajednice

Vanda Radetić Tomić - Nadvišenje brane na akumulaciji Ponikve

Igor Gržetić - Ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi administrativne zgrade

Milovan Kirinčić - Uručene nagrade vrbničkim pjesnikinjama

Kuća vina Ivan Katunar i Gospoja dobili zlatne i srebrne medalje

OŠ Malinska-Dubašnica u projektu Zasadi stablo, ne budi panj

Završena obnova Samostana sv. Marije Magdalene u Portu

Ivana Dubrović - EU projekt Arca Adriatica

Milovan Kirinčić - Knezovi krčki Frankopani posjetili OŠ Omišalj

Nedo Pinezić - Krčani za Petrinju

Darko Fanuko - UABA za Petrinju...

Sanja Novosel Grgurić - Zasadi stablo; ne budi panj!

Serđo Samblić - PŠ Punat

Renata Klepac i Sara Linardić - Događanja u vrtiću „Katarina Frankopan“

Anđelo Žic Pokrivić - Razgovor s mons. Ivanom Milovčićem

Čedomir Miler - STK Malinska-Dubašnica i Mateja Magličić

Ana Kominka - Razgovor s Biserkom Vuković

Emil - Milo Seršić - EMILOVA KRONIKA [11]

Berislav Horvatić - Milov sunčanik na Kricinu

Petar Kopanica i Ana Kominka - Frankopanske delicije

Zaboravljeni krčki krajolici - Sv. Petar - uvala Soline

Razgovor sa Sanjinom Ilićem

Ana Kominka - Zdrava komunikacija

Tomislav Beronić - Mlinski kamen

Rado Žic Mikulin - Tovor

Poezija: Marica Stašić Milić, Biserka Radivoj Schneider, Marino Turčić, Marija Bonifačić

Marija Gračaković - Bogatiji od mene nećeš bit

Marija Randić Ojovica- Glasila - tiskovine Bašćanske doline

Ivan Gaudencio Hrabrić -Bašćanskim stazama...

Borut Mohar - Dimnjaci u Baški II

Damir Višić - Pašnjak sa štipom

Željka Lindgreen - Den Haag i Krk u mojem srcu

Marija Randić Ojovica - Javorika - Lovor

Stjepan Janeković - Carska guska

PD Obzova - Merag-Cres

naslovnaVALvelika8