KRČKI VAL broj 96 - veljača 2021.

Davor Gjenero - Solidarnost i snaga društva

Milovan Kirinčić - Grad Krk darovao vozilo Crvenom križu Krk

Projekt izgradnje krčke Ribarske luke

Igor Gržetić - Press-kolegij PGŽ-a

Analiza troškova javne rasvjete za 2020. godinu u gradu Krku

Milovan Kirinčić - Malinska: Načelnik predao ključeve maškarama

Natječaj za najbolju pjesmu na temu Moje plime i oseke

Crveni nosovi stigli u krčki kamp Ježevac

Dina Valković - O poukama najstrašnijeg genocida

Igor Gržetić - U 2020. na području Grada Krka rođeno 75-ero djece

Muzej hrvatskog vatrogastva gostuje u Decumanusu

Deseti natječaj za prijavu rješenja suvenira TZ Grada Krka

Majda Šale - Sporazum o projektnom udruživanju TZ otoka Krka

TZO Punat uključila se u projekt Arca Adriatica

Nedo Pinezić - Marketinško udruživanje iznajmljivača (5)

Nakon potresa turistički je sektor prvi priskočio u pomoć

Renata Klepac - Događanja u vrtiću „Katarina Frankopan“, Krk

Josipa Cvelić Bonifačić i Rado Žic Mikulin - in memoriam - Dr. sc. Petrica Žic Novosel

Anđelo Žic Pokrivić o Elfridi Matuč Mahulja

Ana Kominka - Krčka gastronomija

Udruga - Muzika u koracima

Tomislav Beronić - Vrećica krčke soli

Stjepan Janeković - Otok lanterna Galijola

Berislav Horvatić i Ljiljana Borovečki-Voska - Ime rožice

Rado Žic Mikulin - Mesopusna subota

Črni kamik

Miroslav Pavlović - NK „Vihor“ osnovan je 1923. godine

In memoriam - Klonimir Seršić

Marija Randić Ojovica - Sjećanja na marš preko Bjelolasice i Matić poljane

Poezija - Marica Stašić Milić, Marino Turčić, Marija Bonifačić

Marija Gračaković - Šumperbija

Biserka Radivoj Schneider - Dešpet i krjanca

Ivan Gaudencio Hrabrić - Narodne pjesme otoka Krka

Damir Višić - Ženski grop s jednim krajem

Borut Mohar - Baška pod snijegom...

Emil - Milo Seršić - EMILOVA KRONIKA [9]

Ana Kominka - Zdrava komunikacija

Marija Randić Ojovica - Primorski mekinjak po bašćanski kozopaša

Stjepan Janeković - Ružičasti nesit, pelikan

Marija Randić Ojovica - Martin zbrojen - Martin s brojem

naslovnaVALvelika8