KRČKI VAL broj 95 - siječanj 2021.

Davor Gjenero - Krčka lokalna demokracija na stres-testu

Petar Kopanica - Na otočiću Košljunu prineseni darovi Isusiću

Anton Žužić i Petar Kopanica - Vjenčić za stradale na Peltastisu

Veliko srce Bodulije za Banovinu

Milovan Kirinčić - Darijo Vasilić: Cijela je Bodulija pokazala veliko srce u pomoći stradalnicima razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji

Dario Buršić i Dino Dminić osobe otoka Krka 2020. godine

Uz pomoć helikoptera u Baški postavljena umjetnička instalacija

Milovan Kirinčić - 200.000 kuna za dizalo u Dom zdravlja Krk

Nedo Pinezić - Marketinško udruživanje iznajmljivača

Ana Kominka - Lančić dobrih djela

In memoriam: Elfrida Matuč Mahulja (pišu: Milovan Kirinčić, Neda Milenkovski, Biserka Radivoj Schneider, Pero Kopanica)

In memoriam:

Josip Seršić

Vinko Bogdešić (pripremio: Ivan Gaudencio Hrabrić)

Mons. dr. Mile Bogović (napisao: Anđelo Žic Pokrivić)

Vazma Gršković - Tvornica Vrbenka

Berislav Horvatić - Kondoti od gromače

Radmila Borović - Zadnji klančić

Tomislav Beronić - Prvi knez

Rado Žic Mikulin - Arbuni

Poezija - Marica Stašić Milić, Marija Bonifačić, Marino Turčić, Biserka Radivoj Schneider

Marija Gračaković - Indiric

Marija Randić Ojovica - Nekad bilo sad se spominjalo

Borut Mohar - Tempus fugit

Marija Randić Ojovica - Zaboravljeni prozori širokih vidika

Emil Milo Seršić - EMILOVA KRONIKA [8]

Ana Kominka - Zdrava komunikacija

Stjepan Janeković - Marabu

Marija Randić Ojovica - Pelin

Damir Višić - Ženski grop

Stjepan Janeković - Preko Vrace do Sv. Mikule

naslovnaVALvelika8