KRČKI VAL broj 94 - prosinac 2020.

Davor Gjenero - Umjerena politika unutar ustavnog luka - blagodat za lokalne zajednice

Igor Gržetić - Najveći rast broja stanovnika zabilježen u Krku, Zadru…

Milovan Kirničić - U Malinskoj se gradi Interpretacijski centar maritimne baštine

Marina Punat grupa pobijedila krizu i pršti od planova za budućnost

Vanda Radetić Tomić - Međunarodni konzorcij gradit će krčke pročišćivače otpadnih voda

Novouređena riva u Malinskoj

Milovan Kirinčić - Prekrasan mural na ulazu va Grad Dobrinj

Serđo Samblić - Ulaganja u školu Punat se nastavljaju

Renata Klepac - Vrtić sudjelovao na međunarodnoj konferenciji

Milovan Kirinčić - Obilježavanje 10 godina portala otok-krk.org

Nedo Pinezić - Marketinško udruživanje iznajmljivača

Srcem za Punat je primjer dobrog susjeda u krizi

Ana Kominka - Lijepe priče treba dijeliti, da bi se mogle udvostručiti

Anton Bozanić - Bolno sjećanje na ardite na Krku prije sto godina

Rado Žic Mikulin - Punat prije I. svitskoga rata!

Jive Žic Jurina, Kosiz, kumandant bojišnice kol Kanajta 1920 lita.

Milovan Kirinčić - 102. godišnjica završetka I. svjetskog rata

Poklon kalendar

Ivan Gaudencio Hrabrić - Kućni broj 427

Tomislav Beronić - Crveno za krv, bijelo za čast

poezija - Marica Stašić Milić, Marija Bonifačić, Silvana Jelušić, Marino Turčić, Biserka Radivoj Schneider

Marija Gračaković - Š k o r š v a - drvo ko šapiće

Anđelo Žic Pokrivić - Ljeto i jesen 2020. na Košljunu

Marija Bonifačić - Dar za Vukovar

Emil - Milo Seršić - EMILOVA KRONIKA [7]

Borut Mohar - Villa brat i sestra, kućni broj 286

Josip Seršić Ivìca - MUSEOLUM MARITIMUM KRK (22)

Stjepan Janeković - Bluna

Berislav Horvatić - Črnikin ded

Marija Randić Ojovica - Žavornjak-kokotić-petešić va Baški

Alen Čančarević - PD Obzova u eko akciji čišćenja krčkih plaža

Ivan Gaudencio Hrabrić - Obilježavanje Svete Lucije u “Hrvatskom planinaru”

naslovnaVALvelika8