KRČKI VAL broj 89 - srpanj 2020.

Milovan Kirinčić - Uručeno priznanje Franku Kraljiću

Denis Lešić - Vrijedna donacija Marina Punat Grupe

Manuela Gabrić - Projekt DEEP-SEA

Milovan Kirinčić - Očišćeno šire podmorje Glavotoka

Elizabeta Mikelj - Medalje za Mažoretkinje otoka Krka

Milovan Kirinčić - Međunarodni dan joge u gradu Krku

Hrabrić Ivan Gaudencio - Boćarski kup „Četiri sela“

Igor Gržetić - Otvorenje 64. Ljetnih priredbi

Milovan Kirinčić - Čista petica za transparentnost...

Majda Šale - Aktivnosti TZ otoka Krka

Milovan Kirinčić - 50. obljetnica Povijesnog društva otoka Krka

Anđelo Žic Pokrivić - Značajnija crkvena događanja tijekom lipnja

Irena Žužić - Oproštaj vlč. Ivice Kordića u Puntu

Igor Gržetić - Program 64. Ljetnih priredbi

Odabrana deveta serija krčkih suvenira!

Milovan Kirinčić - Rezultati natječaja za najbolju pjesmu

Predstavljena zbirka pjesama Gordane Jurišić

ČA-čitalnica održana u Vrhu

Darko Antolković - Obilazak crkava sv. Petra

Razgovor s Klonimirom Seršićem (3)

Rado Žic Mikulin - Mihura

Josip Seršić Ivìca - „Ladanjski turizam“ u Baški godine 1778.

Poezija - Marica Stašić Milić, Puntarsko ČA, Marija Bonifačić

Marija Gračaković - Šćika i začehac

Tempus fugit - Borut Mohar i Vladimir Budim

Marija Randić Ojovica - Bodulske orhideje ljepotice

Stjepan Janeković - Ružičasti plamenac

Marija Randić Ojovica -‘’Ugor’’ se vrnul va Velu riku

Dobrila Šešević - PD Obzova na Sjevernom Velebitu

naslovnaVALvelika8