KRČKI VAL broj 108 - veljača 2022.

Davor Gjenero - Društvena odgovornost, održivi razvoj i moralni okvir lokalne zajednice

Milovan Kirinčić - Popis stanovništva 2021. godine

Kreće projekt dogradnje zgrade dobrinjske osnovne škole

U Krku energetski obnovljena administrativna zgrada Grada Krka

Na otoku Krku 2021. ostvareno gotovo 4,2 milijuna noćenja

Radovi u Puntu; Cestovna ograda na ulazu u Staru Bašku

Milovan Kirinčić - Maškare na vlasti u Malinskoj-Dubašnici

Novi mural "Uskršnji leptir" u Malinskoj

Mladen Trinajstić i Milovan Kirinčić - Marin Bubanj preuzeo titulu najBodula 2021.

11. natječaj za prijavu rješenja suvenira TZ grada Krka

Čedomir Miler - Odlični rezultati najmlađih kadetkinja STK Malinska-Dubašnica

Ranko Pavačić - Advent i Božić u Polju

Radionice vezane uz izradu tradicijskih dobrinjskih jela

Nedo Pinezić - Razvoj smještaja u domaćinstvu na ruralnom području

Anđela Bubalo - Što je, zašto i kada ortodoncija?

Petar Kopanica - 70 godina JK Punat - 3. dio

Anđelo Žic Pokrivić - Sluga Božji, franjevac fra Ivan Peran

Tvrtko Božić - Potonuće Wilhelma Gustloffa (II. dio)

Marija Randić Ojovica - Na Potoku u Baški

Zaboravljeni krčki krajolici - Crkva sv. Duha (Gradec)

Denis Lešić - Kričamska jama

Josip Justinić - Kvadratna kula kaštela u Krku

Poezija - Marino Turčić, Biserka Radivoj Schneider

Marija Gračaković - Konâblja, pűto i klâto

Štefica Koši-Jakopović - Izgubljen sjaj – šumica hrustine

Petar Kopanica i Ana Kominka - ‘Sirotinjski kolač’ za ‘mesopust’!

Rado Žic Mikulin - Mijar (tisuću) godišć sprida svoga vrimena

Damir Višić - Kružni pašnjak

Stjepan Janeković - Crnoglavi batić

Marija Randić Ojovica - Šarena gljiva duginih boja

Carol Marković - Novogodišnja zdravica na Obzovi

naslovnaVALvelika8