KRČKI VAL broj 102 - kolovoz 2021.

Davor Gjenero - Razvojne šanse otoka Krka u razdoblju nakon pandemijske krize

Milovan Kirničić - Uručene nagrade najuspješnijim učenicima i mladim sportašima Malinske; U Portu predstavljena knjiga „Badurina“ autora Perice Dujmovića i Tomislava Galovića; Izložba "Highlights" u dobrinjskom Kulturnom centru Infeld;

Fran Bonifačić primljen kod puntarskog načelnika

Vesna Avsec - Vjeronaučni kamp 2021.

Krešimir Malnar - 30. kamp mladih informatičara Hrvatske

Milovan Kirničić - Otok Krk suradnjom sa Zelenom akcijom na putu do Zero waste certifikata najboljih praksi u EU

"Pjesme mora" mlade autorice Marie Kononov izložene u malinskarskoj Kući Dubašljanske baštine

Igor Gržetić - Kiparska izložba Vitolda Košira

Milovan Kirničić -Atma Mundi Ensemble oduševio Malinsku

PGŽ - Uspjeh obitelji Katunar, uspjeh je cijeloga Kvarnera

Nedo Pinezić - Definicija i principi održivog razvoja turizma

Ivan Hrabrić Gaudencio - Kuća, konoba, kaić, karić... i kuraj

Najava prikazivanja filma o Klonimiru Seršiću

Jasminka Gršković - Ekološko obraćenje

Igor Gržetić - Najave 65. Ljetnih priredbi

Damir Kremenić - Dubašnica glagolja

Elizabeta Mikelj - Mažoretkinje otoka Krka s novim medaljama

Anđela Bubalo - Ima li nade za zube s parodontozom?

Sanjin Ilić - Zaboravljeni krčki krajolici... - Grmovićevo Selo

Radmila Borović - Kraski park

Marija Randić Ojovica - Vela riva u Baški

Tea Grubišić Mihalić - Kako i kada do nove čitaonice i knjižnice u Baški?

Rado Žic Mikulin - Kormat

Marija Gračaković - Facolić i uzal

Poezija: Marica Stašić Milić, Biserka Radivoj Schneider, Marino Turčić, Marija Bonifačić

Tomislav Beronić - Krštenje zadnjeg Frankopana

Emil - Milo Seršić - EMILOVA KRONIKA [15]

Borut Mohar - Tempus fugit

Damir Višić - Čvorovi

Stjepan Janeković - Južni rogati gavran

Marija Randić Ojovica - Damašćanska crnjika

Dragan Nišler - PD Obzova - Premužićeva staza

naslovnaVALvelika8